USLUGE

Bogato iskustvo stečeno na prevoditeljskim projektima koji redovito obuhvaćaju puno više od samog prijevoda omogućuje nam da klijentima ponudimo čitav niz usluga i u njihove proizvode ugradimo dodatnu vrijednost i kvalitetu.

Koje jezične usluge možete odabrati kod nas?  

Prijevod tekstova

Prijevod tekstova

Interpretiramo tekst pisan na izvornom jeziku primjenom vokabulara, pravila i duha ciljnog jezika, što je temelj cijelog procesa lokalizacije.

Prijevod tekstova

Lokalizacija

Prilagođavamo proizvode (softver, web-stranice, elektroničke sustave pomoći, dokumentaciju itd.) ciljnom jeziku uz prilagodbu lingvističkih, kulturoloških i političkih aspekata pripadnom tržištu. 

Prijevod tekstova

Jezična redaktura tekstova

Provjeravamo usklađenost sadržaja na izvornom i ciljnom jeziku, otklanjajući gramatičke i pravopisne pogreške te vodeći brigu o stilu i registru, terminologiji i naručiteljevim smjernicama.

Prijevod tekstova

Stručna redaktura tekstova

Provjeravamo stručne (terminološke, činjenične i druge) specifičnosti sadržaja oslanjajući se na ekspertizu stručnjaka za predmetno područje.

Prijevod tekstova

Lektura tekstova

Prilagođavamo sadržaj gramatičkoj i pravopisnoj normi standardnog jezika, odnosno jezičnom standardu i preporukama nadležnih jezičnih institucija.

Prijevod tekstova

Konsekutivno prevođenje

Usmeno prevodimo riječi govornika na ciljani jezik tijekom govornikovih stanki između govornih cjelina.

Prijevod tekstova

Simultano prevođenje

Usmeno prevodimo riječi govornika na ciljani jezik istodobno s govornikovim govorom.

Prijevod tekstova

Evaluacija kvalitete (QA)

Analiziramo kvalitetu prijevoda na temelju prethodno definiranih kriterija s ciljem objektivne evaluacije i davanja smjernica za poboljšanja.

Prijevod tekstova

Upravljanje terminologijom

Izrađujemo, razvijamo i održavamo specijalizirane pojmovnike i/ili frazeologiju, koji vam olakšavaju primjenu dosljednog i standardiziranog izričaja

Prijevod tekstova

Vođenje prevoditeljskih projekata

Preuzimamo operativnu provedbu procesa lokalizacije oslanjajući se na vaše prevoditelje, redaktore i druge stručnjake uz fokusiranje na poslovni cilj, budžet i rokove koje vi definirate.

Prijevod tekstova

Konzultantske usluge vezane uz prevođenje

Na temelju bogatog iskustva savjetujemo vam kako optimizirati upotrebu jezičnih tehnologija, kontrolu kvalitete i upravljanje svim koracima procesa prevođenja radi postizanja vrhunskih rezultata uz što manje troškova, rizika i izazova

Prijevod tekstova

Grafička priprema

Radimo i grafičku pripremu („stolno izdavaštvo” ili Desktop Publishing – DTP), tj. oblikovanje teksta i grafike u vizualno kvalitetnu cjelinu pogodnu za objavljivanje u elektroničkom ili tiskanom obliku.

Kad globalno postaje lokalno

JEZICI

Primarna je djelatnost Continuuma prevođenje sadržaja s engleskog i drugih jezika na veći broj jezika jugoistočne Europe, npr. hrvatski, bosanski, srpski, slovenski, makedonski, crnogorski, albanski, bugarski i rumunjski.

Tematska područja

Iako smo se od svojeg osnutka 1998. godine susreli s iznimno raznolikim upitima za prevođenje u sklopu najrazličitijih tematskih područja, ipak bismo kao one s kojima najčešće imamo doticaja  izdvojili sljedeće:

Informacijske tehnologije

Informacijske tehnologije

Medicina i farmaceutika

Medicina i farmaceutika

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Automobilska industrija

Automobilska industrija

Znanstveni i tehnički prijevodi

Znanstveni i tehnički prijevodi

Pravni i poslovni prijevodi

Pravni i poslovni prijevodi

Ekonomija i financije

Ekonomija i financije

Turizam i uslužne djelatnosti

Turizam i uslužne djelatnosti

Vrste sadržaja

Neka od navedenih tematskih područja imaju određene specifične vrste sadržaja, ali mnoge su im i svima zajedničke, a među njima izdvajamo:

Društvene mreže

Društvene mreže

Operacijski sustavi

Operacijski sustavi

Internet preglednici

Internet preglednici

Mobilne i računalne aplikacije

Mobilne i računalne aplikacije

Antivirusni programi

Antivirusni programi

Upute za korisnike

Upute za korisnike

Klinička istraživanja

Klinička istraživanja

Regulatorna dokumentacija

Regulatorna dokumentacija

Sudski procesi i presude

Sudski procesi i presude

Poslovni dopisi

Poslovni dopisi

Marketinški materijali i brošure

Marketinški materijali i brošure

Financijska izvješća

Financijska izvješća

Znanstveni radovi

Znanstveni radovi

Osnivački akti

Osnivački akti

Izvatci iz sudskih i obrtnih registara

Izvatci iz sudskih i obrtnih registara

Ugovori

Ugovori

references

Reference

Baza naših partnera temelji se na nekim od najvećih međunarodnih prevoditeljskih agencija, koje su Continuum prepoznale kao davatelja visokokvalitetnih rješenja na razini cijelog područja jugoistočne Europe.

Savjesna briga o čuvanju povjerljivosti podataka i poštivanju preuzetih ugovornih obaveza priječe nam pojedinačno navođenje krajnjih korisnika naših usluga, no za cjelovitu sliku dovoljno je reći da se njih 9 ubraja u 100 najvećih svjetskih kompanija i da ostvaruju zbirni prihod od oko 1500 milijardi USD1, a prisutni su u praktički svim zemljama svijeta.

Jezične tehnologije

Proces prevođenja nezamisliv je bez ljudskog prevoditeljskog rada, no primjenom profesionalnih CAT (Computer Aided Translation) alata i tehnologija ostvaren je golem napredak koji profesionalni timovi moraju pratiti da bi ostvarili sljedeće prednosti:

 • Kvaliteta: olakšavanje i pospješivanje stilske i terminološke dosljednosti te ugradnja korekcija u buduće projekte.
 • Utrošak vremena: ubrzanje postupaka prevođenja, redakture i implementacije izmjena.
 • Troškovi: smanjenje troškova rada kao posljedica poboljšanja kvalitete i učinkovitosti

Prednosti primjene jezičnih tehnologija

Jezične tehnologije upotrebljavaju se kako bi se od prevedenih tekstova sačinila prijevodna memorija koja se poslije može koristiti za bilo koji novi prijevod. S povećanjem količine prevedenih sadržaja stvara se sve veća prijevodna memorija, koja prilikom svake nove narudžbe može omogućiti popust na temelju podudarnosti rečenica u prethodno prevedenom i aktualnom tekstu. Time se stvara dugoročni odnos pružatelja usluge i klijenta.

Kako teče proces?

 • zaprimanje dokumenta od klijenta
 • analiza dokumenta uz primjenu prijevodne memorije sačinjene od prethodno prevedenih sadržaja istog klijenta
 • obračun podudarnosti
 • prevođenje dokumenta uz primjenu prijevodne memorije korištene u fazi analize
 • vraćanje dokumenta u izvorni format i njegova isporuka

Kako izgleda obračun podudarnosti?

Dio novog izvornog sadržaja 100 % podudaran
sa sadržajem pohranjenim u prijevodnoj memoriji
30 % bazne cijene
(koja vrijedi za sadržaj bez podudarnosti
sa sadržajem prijevodne memorije)
Dio novog izvornog sadržaja podudaran 75 – 99 % 50 % bazne cijene
Dio novog izvornog sadržaja podudaran < 75 % 100 % bazne cijene
Veće prijevodne memorije više podudarnosti po kartici VEĆA UŠTEDA
PRIMJER
PRIJEVOD BEZ PRIJEVODNE MEMORIJE  PRIJEVOD S PRIJEVODNOM MEMORIJOM
Izvadak iz sudskog registra 2019.  Izvadak iz sudskog registra 2021.

Kompletno nov tekst, nema prijevodne memorije  

0 % podudaranja  

= 

100 % bazne cijene (po riječi/kartici) 

Primjena prijevodne memorije načinjene prilikom prevođenja izvatka iz 2019. godine 

 

70 % teksta se podudara 100 %
(x 30 % bazne cijene)  

+ 

20 % teksta se podudara između 75 i 99 %
(x 50 % bazne cijene)  

+ 

10 % teksta se podudara 0 %
(x 100 % bazne cijene)  

 

41 % bazne cijene
 

Vaša ušteda: 59 % 

UPIT ZA IZRAČUN CIJENE I UŠTEDE

Cijena prijevoda i drugih jezičnih usluga variraju ovisno o više parametara, kao što su npr.:

 • jezična kombinacija
 • zahtjevnost teksta
 • hitnost prijevoda
 • vrsta usluge

Najbolji način da dobijete pouzdan, potpun i jasan uvid u cijenu svojeg prevoditeljskog projekta jest da nam se putem našeg kontakt obrasca obratite s čim detaljnijim opisom ili uzorkom izvornog sadržaja i opisom svojih želja i potreba. Naš će vam se tim javiti u najkraćem mogućem roku!