UsmeniPismeni

  Pismeni prijevod

  Navedite je li vam potreban standardni prijevod ili prijevod s ovjerom sudskog tumača

  Navedite koje dodatne usluge želite uz prijevod (npr. redaktura, stručna redaktura, lektura…)

  Priložite dokumente za prijevod ili navedite okvirnu količinu teksta za prijevod te unesite željeni rok (npr. broj riječi i datum)

  Okvirna količina teksta

  Željeni rok

  Usmeni prijevod

  Navedite je li riječ o simultanom prevođenju ili konsekutivnom prevođenju

  Navedite okvirni broj sudionika

  Tema i naziv konferencije ili drugog događaja za koji je potrebno osigurati usmeno prevođenje

  Očekivano trajanje događaja (navesti datume i vrijeme trajanja: od koliko do koliko sati ili priložiti agendu)

  Datum početka

  Datum kraja

  Agenda

  Hoće li prevoditelji dobiti materijal za pripremu i kada ga je moguće očekivati?

  Datum pristignuća dokumenata za pripremu

  Navedite je li potrebno osigurati standardnu opremu (kabine, konferencijski sustav, slušalice, razglas) te išta od dodatne opreme (dodatni mikrofoni, projektor, audio snimanje i slično)

  Naziv prostora održavanja konferencije

  Očekivana veličina konferencije